Contact Cover-lvv.nl

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon 010 333 1151

Of mail met  info@cover-lvv.nl

De Vertrouwenspersoon kan op Cover-LVV.nl terecht voor aantrekkelijke collectieve verzekeringen. De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van de vertrouwenspersoon.  Blue Risk Collectieve Verzekeringen is de mantelhouder en verzorgt ontwikkeling en inkoop van de verzekeringen. Voor vragen en advies kunt u tijdens kantoortijden bij ons terecht.

 

Blue Risk Collectieve Verzekeringen

 

Meent 106
3011 JR  Rotterdam
T   010 333 1151
E   info@cover-lvv.nl
I    www.cover-lvv.nl
I    https://bluerisk.nl/

Blue Risk is geregistreerd bij de AFM met nummer 12044836

Ontevreden?

Bent u ontevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Wij spannen ons optimaal in om uw verzekeringsbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar ook wij kunnen fouten maken. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een klacht? Laat het ons weten.

Richt u zich tot de directie van Blue Risk Collectieve Verzekeringen. Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)..

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus  93257
2509 AG    Den Haag
Telefoon:   070 - 333 8 999
E-mail:       consumenten@kifid.nl
Internet:     www.kifid.nl