Content met Verzekeringen Inloop .

Inloop

Inloop

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor beroepsfouten gemaakt in de verzekeringsperiode.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt géén dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór ingang van de verzekering, dus vóór de verzekeringsperiode

Voor deze periode kunt u gratis dekking aanvragen in het geval u kunt aantonen dat er op het moment van het maken van de beroepsfout een andere (voorgaande) beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Dit geldt uiteraard niet indien verzekeringnemer met de schade voor de ingangsdatum van de verzekering al bekend was. Indien er voor de verzekeringsperiode geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was, dan bestaat er op dit moment nog geen mogelijkheid om de inloop alsnog te verzekeren. De ruimere dekking van de LVV-beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldt dan voor de gehele inlooptermijn.