Content met Verzekeringen Leveringsvoorwaarden .

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

De verzekering vereist de toepassing van algemene voorwaarden bij het aanvaarden van een opdracht. Het maakt in principe niet uit of men de algemene voorwaarden van de opdrachtgever hanteert. In sommige gevallen (overheden) eist de opdrachtgever dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Het is wel van belang dat de algemene voorwaarden zo goed mogelijk de aansprakelijkheid bepalen en beperken. Het is niet redelijk te veronderstellen dat alle aansprakelijkheid bij de vertrouwenspersoon komt te liggen. Aan de andere kant is het eveneens niet redelijk dat de vertrouwenspersoon alle aansprakelijkheid afwijst. In dat geval zou een rechter kunnen besluiten de algemene voorwaarden ter zijde te leggen, omdat deze als onredelijk worden geacht.

Goede algemene voorwaarden regelen de aansprakelijkheid op een redelijke manier. Onderstaand treft u een voorbeeld aan van algemene voorwaarden die de zelfstandige vertrouwenspersoon zou kunnen hanteren.

 

Download hier een voorbeeld voor leveringsvoorwaarden:

Voorbeeld algemene voorwaarden Vertrouwenspersoon