Content met Verzekeringen De vertrouwenspersoon .

Vertrouwenspersoon

De LVV ondersteunt de aangesloten vertrouwenspersonen en richt zich op de erkenning van het vak

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan. 

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling  en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Als gesprekspartner voor de overheid, politiek en stakeholders pakt de vereniging ook haar rol. De LVV wil zichtbaar worden als hét kenniscentrum en dé beroepsvereniging die er toe doet.

De LVV vereist voor de zelfstandig werkende vertrouwenspersonen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt een financiele garantie voor de opdrachtgever in het geval de vertrouwenspersoon een fout maakt in zijn/haar advies.